zaproszenie

Zaproszenie dla szkół

Związek Sybiraków we Wrocławiu i Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru zapraszają na lekcje "Żywej historii" w Izbie Pamięci Golgoty Wschodu we Wrocławiu.

W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się, czym jest Golgota Wschodu,

gdzie znajduje się Sybir i kim są Sybiracy, wysłuchają opowieści zesłańca Sybiru, poznają sybirackie znaki pamięci, a także obejrzą pamiątki przywiezione przez Sybiraków z Syberii, Kazachstanu, Iranu i Afryki.

Zajęcia są adresowane do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Są nieodpłatne i trwają ok. 2 godz.

Na zajęcia można umówić się do końca listopada 2019 r.:

Kontakt:
Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu,
biuro tel. 71 344 71 48,
e-mail: sybiracy@poczta.onet.pl
SPZS e-mail: biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl
Adres zajęć: Izba Pamięci Golgoty Wschodu przy kościele p.w. Matki Boskiej Pocieszenia,
ul. Wittiga 10, 51-628 Wrocław
Dojazd: tramwaj 1, 2, 4, 10; autobus 145, 146 (przystanek Tramwajowa)

O nas

logo Stowarzyszenialogo Wrocławia

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu zarejestrowano w 2011 r.

Pani Zofia Helwing – 1. honorowa Prezes Związku Sybiraków we Wrocławiu- z Panem Włodzimierzem Kowalczykiem, w oparciu o zalecenia ZG Związku Sybiraków, zainicjowali powstanie Stowarzyszenia. Świadomi konieczności zapewnienia w przyszłości kontynuacji działań realizowanych przez Związek Sybiraków, zachęcili młodszych przyjaciół, którzy znają temat „nieludzkiej ziemi” do założenia stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób, których misją i celem działania jest zachowanie i przekazywanie prawdy historycznej o ofiarach oraz miejscach martyrologii Polaków deportowanych na Syberię i do Kazachstanu.

img00085.jpg

Przedstawiciele Zarządów Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru i Związku Sybiraków
we Wrocławiu
z pocztem sztandarowym Kapituły Pamięci.

Są wśród nas przedstawiciele m.in administracji publicznej, nauczyciele, harcerze i sympatycy Sybiraków. Wielu z nas jest wnukami zesłańców Sybiru. Łączy nas chęć do społecznego działania, ukierunkowanego na ocalenie od zapomnienia i przekazywanie następnym pokoleniom prawdy historycznej o Nich. Otrzymaliśmy patronaty dla naszych działań od Prezydenta Wrocławia, Ośrodka Pamięć i Przyszłość i Kuratora Oświaty. Udało się nam uczynić Izbę Pamięci przy Sanktuarium Golgoty Wschodu stałym miejscem niekonwencjonalnej i atrakcyjnej edukacji patriotycznej - szczególnie młodzieży oraz spotkań wrocławskich kombatantów.

Od 2012 r. realizujemy zadanie publiczne pn. „Upamiętnianie historii wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych - poznawanie martyrologii Polaków na Wschodzie w Izbie Pamięci”.

Główne działania w zakresie realizacji programu edukacyjnego:

  • PROWADZENIE LEKCJI „ŻYWEJ HISTORII” I SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI ORAZ PRZEWODNIKÓW W IZBIE PAMIĘCI GOLGOTY WSCHODU: W nieodpłatnych lekcjach w 2014 r. wzięło udział prawie 1000 osób, a 700 przy okazji wielu uroczystości patriotycznych obejrzało Znaki Pamięci na terenie wrocławskiego Sanktuarium Golgoty Wschodu.
  • ORGANIZACJA SPOTKAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH I UDZIAŁ W NICH: Współpraca z instytucjami, szczególnie ze szkołami i ZHP, m.in. przy przygotowaniu i realizacji uroczystości sybirackich, Marszu Pamięci Golgoty Wschodu, wystaw, konkursów, opieki nad Znakami Pamięci i edukacji patriotycznej. Uświetnianie wszystkich uroczystości kombatanckich, np. występy uczniów przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli-członków Stowarzyszenia, wręczanie upominków, wspólne składanie wieńców przy okazji uroczystości sybirackich.
  • PREZENTOWANIE WYSTAW O GOLGOCIE WSCHODU STOWARZYSZENIA I OŚRODKA PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ W CELU POGŁĘBIENIA ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ WROCŁAWIAN: Wrocławianie obejrzeli wystawy w Rynku, Urzędzie Wojewódzkim, Kuratorium i szkołach.
  • COROCZNY UDZIAŁ W EUROPEJSKICH DNIACH DZIEDZICTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU: We wrześniu zapoznanie Dolnoślązaków z wyjątkowymi miejscami: Sybirackie Znaki Pamięci, Sanktuarium Golgoty Wschodu i Izba Pamięci.
  • PRZYJMOWANIE OD KOMBATANTÓW PAMIĄTEK, PUBLIKACJI I DOKUMENTÓW DO IZBY PAMIĘCI: Uroczyste przekazywanie w darze ołtarza URN Z ZIEMIĄ PRZYWIEZIONĄ Z SYBERII. Zarchiwizowanie m.in. 180 zdjęć z tułaczki Sybiraków-Afrykańczyków, przekazanych także do Muzeum Historii Sybiraków w Białymstoku.
  • WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SYBIRACKIMI I SZKOŁAMI, SZCZEGÓLNIE KAPITUŁAMI PAMIĘCI: Wypracowanie wspólnych sposobów i zasad służących zachowaniu pamięci o Golgocie Wschodu. Pozyskiwanie sprzymierzeńców i wspieranie się w różnych działaniach. Korespondencja z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwestii nadania statusu Miejsca Dziedzictwa Narodowego i nagrody Kustosza Pamięci. Organizacja konkursów międzyszkolnych: na logo Stowarzyszenia, fotoreportaż z lekcji „żywej historii” w Golgocie Wschodu”. Udział w pracach komisji konkursu Kuratorium „ Losy Polaków na Wschodzie…”

Stowarzyszenie dokumentuje wszystkie działania w formie kroniki, nagrań i sprawozdań merytorycznych składanych do Gminy Wrocław oraz wpisów na stronie internetowej: http://pamiecsybiru.wroclaw.pl. Umieszcza informacje, artykuły ze szkół na stronach internetowych rad osiedli, Kuratorium i lokalnej prasy.

hor divider
IP Geolocation by geoPlugin