3. zjazd w Jerzmankach

W dniach 6-8 czerwca 2013 Pałac w Łagowie w Gminie Zgorzelec gościł dyrektorów szkół i placówek oraz prezesów stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru na III ogólnopolskim zjeździe pod hasłem „BUDUJEMY MOSTY POKOLENIOWE”.

Celem zjazdów pod patronatem „Sybiraków” jest wypracowywanie pomysłów służących zachowaniu pamięci o Golgocie Wschodu i nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami i placówkami noszącymi imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, a tworzącymi się od trzech lat Stowarzyszeniami Pamięci i samymi Sybirakami.

Organizatorem tegorocznego zjazdu było Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach, a środki przekazali: Gmina Zgorzelec i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, a także Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Wśród oficjalnych gości na konferencji inaugurującej III zjazd witaliśmy Jacka Dziubę– Dyrektora Gabinetu Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Beatę Pawłowicz– Dolnośląską Kurator Oświaty, Stanisława Sikorskiego– Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Kazimierza Korczyńskiego – Prezesa Związku Sybiraków w Nowym Sączu, inicjatora i pomysłodawcę I Zjazdu.

Lokalne władze samorządowe reprezentowali: Kazimierz Janik– Wójt Gminy Zgorzelec wraz z zastępcą, Piotrem Machajem i Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy Zgorzelec, Małgorzatą Dzięcielską. Reprezentantem zgorzeleckiego Koła Sybiraków był Prezes– Jan Matwiejczyk. Pani Dyrektor Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach– Renata Mikołajów powitała zebranych w imieniu organizatorów.

W III Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów Szkól i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru wzięło udział 55-ciu przedstawicieli z dwudziestu sześciu instytucji upamiętniających Zesłańców Sybiru z całej Polski:

• Dom dla Dzieci z Szymonowa – pierwsza w Polsce placówka, która przyjęła za patrona Sybiraków;

• 19 szkół (Kalinowo, Netta, Tarnów, Grudziądz, Szczecin, Chełm, Świebodzice, Jerzmanki, Nowe Piekuty, Bolesławiec, Olsztyn, Zaczarnie, Lubawka, Toruń, Augustów, Nowy Sącz, Łódź, Białystok. Kobierzyce);

• 6 Stowarzyszeń (Nowy Sącz, Wrocław, Białystok, Zielona Góra, Augustów, Szczecin)

Trzy szkoły przedstawiły prezentacje ukazujące zmiany, jakie w pracy z patronem zostały wprowadzone po poprzednich zjazdach. Byli to gospodarze, czyli jerzmańskie Gimnazjum oraz Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu i Zespół Szkół im. Zesłańców Sybiru w Toruniu. Imponujące było bogactwo działań wprowadzonych do szkół w efekcie zjazdów w Nowym Sączu i w Augustowie. Wszyscy mają nadzieję, że i zjazd w Jerzmankach okaże się równie owocny.

Program trzydniowego pobytu był bardzo bogaty: odbyło się wiele dyskusji, zarówno formalnych jak i kuluarowych;. pracowano w zespołach metodą warsztatową, tworząc bank pomysłów do wykorzystania dla wszystkich szkół i placówek współpracujących z Sybirakami; dyskutowano o formach współpracy pomiędzy szkołami, kołami ZS i stowarzyszeniami. Ponadto organizatorzy umożliwili gościom poznanie uroków Trójstyku .

Podczas formułowania wniosków końcowych z III Zjazdu pojawiły się nowe pomysły do dalszej współpracy: konkursy i turnieje dla uczniów szkół i placówek Sybirackich. Może to być wyzwanie dla organizatorów kolejnego, IV zjazdu w Toruniu.

Goście odjeżdżali od nas pełni uznania dla organizacji i gościnności, a także mile zaskoczeni licznymi atrakcjami turystycznymi naszego regionu. Pełnię zadowolenia dopełniła pogoda, która przez czas trwania zjazdu nam dopisywała. Było ciepło i słonecznie, co po tylu dniach deszczu przed zjazdem i kataklizmach po zjeździe wydaje się znakiem opatrzności.

Serdeczności, uściski, łzy, wymiana adresów, zaproszenia .. to wszystko dowodzi, że staliśmy się już jedną wielką Rodziną Sybiracką, łączącą pokolenia!

Zapytani o to, co się sprawdziło podczas zjazdu i warto kontynuować na kolejnych, uczestnicy pisali: wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, warsztaty dla uczestników, praca w grupach, wypracowywanie materiałów, pomysły do realizacji w szkołach, zwiedzanie szkoły, dobra organizacja i plan zjazdu, rzetelność, spotkania integracyjne, prezentacja regionu, prezentacje dorobku szkół, przechodnia kronika. Można poprawić w przyszłości terminarz zajęć podczas zjazdu – przesuwając na wcześniejsze dni ogólną dyskusję i wnioski.

Organizatorzy czują ogromną satysfakcję, bo jak napisał anonimowo jeden z gości „Jerzmanki potwierdziły, że pomysł zjazdu Szkół Sybirackich i Stowarzyszeń jest bardzo dobrym pomysłem”.


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.