Spotkanie Stowarzyszeń Pamięci Sybiru

17 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Krajowej Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Zesłańców Sybiru. Przewodniczącym tego gremium został wybrany jednogłośnie Robert Sobol, prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu.

Ponadto w skład Rady weszli: Grażyna Żak – prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu, Henryka Rzepecka – prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie, Jerzy Bołtuć – prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, Wacław Mandryk – prezes Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, Rafał Żmuda – prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Szczecinie oraz Stanisław Sikorski – sekretarz generalny Związku Sybiraków i Kazimierz Korczyński – członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, prezes Oddziału ZS w Nowym Sączu.

Rada przyjęła wzór swojego logo oraz określiła plan działania na najbliższe miesiące. Zadaniem Rady będą ścisła współpraca z Zarządem Głównym Związku Sybiraków oraz koordynowanie działań ogólnopolskich podejmowanych przez regionalne Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru. Stowarzyszenia zachowują swoją autonomię, a Rada ma je wspierać w codziennej działalności.

Przedstawiciele ZG Związku Sybiraków z satysfakcją przyjęli powołanie Rady, licząc, że w okresie kilku, kilkunastu lat Krajowa Rada Koordynacyjna Stowarzyszeń Zesłańców Sybiru będzie przejmowała zadania Związku Sybiraków.

Na zdjęciu (od lewej): Kazimierz Korczyński, Grażyna Żak, Henryka Rzepecka, Robert Sobol, Rafał Żmuda, Stanisław Sikorski, Jerzy Bołtuć, Wacław Mandryk


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.