Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i metodyków.

3 października 2012 roku odbyła się konferencja otwarcia Roku Szkolnego 2012-2013 dla nauczycieli historii i WOS, ze wszystkich typów szkół wrocławskich. Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru (SPZS), w porozumieniu z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (WCDN), zorganizowało warsztaty metodyczne pod nazwą „Nowy Program – Nowa Reforma”.

Do Izby Pamięci przy Sanktuarium Golgoty Wschodu w parafii pw. MB Pocieszenia u Ojców Redemptorystów, przy ul. Wittiga 10 we Wrocławiu Dąbiu, przybyło aż 50 pedagogów. W pierwszej części spotkania metodycy historii i WOS Pani Ewa Skrzywanek i Pan Bartosz Kicki omówili sprawy dotyczące działalności dydaktycznej w zakresie tych przedmiotów: nową podstawę, podręczniki, konkursy i problemy związane z ograniczaniem nauczania historii.

Drugą część konferencji poświęcono przedstawieniu realizacji programu edukacji patriotycznej, podjętego przez nasze Stowarzyszenie, pod nazwą „Zachowanie Pamięci o Zesłańcach Sybiru i Rozpowszechnianie Wiedzy o Martyrologii Polaków na Wschodzie”. Ponieważ po wielu perypetiach udało się doprowadzić do tak znaczącego spotkania nauczycieli i przyjaciół Sybiraków, w tak ważnym miejscu, skorzystaliśmy z okazji przeprowadzenia rzetelnych warsztatów dla nauczycieli.

Te niekonwencjonalne zajęcia prowadzili kolejno: Pani Wiesława Wadowska, kustosz Izby Pamięci Golgoty Wschodu; Pani Zofia Helwing, honorowa prezes Związku Sybiraków (ZS) Oddział Wrocławski; Pan Włodzimierz Kowalczyk, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków (ZG ZS); Pani Grażyna Żak, prezes SPZS.

Głównym celem ich wystąpień było zapoznanie nauczycieli z historią Martyrologii Polaków na Wschodzie oraz miejscem, w którym zgromadzono tak niezwykłe Znaki Pamięci. Gdy obecni na prezentacji wrocławscy nauczyciele historii zobaczyli to wszystko, nie potrafili ukryć zdziwienia, zaskoczenia i wzruszenia. Pani Wiesława Wadowska szczegółowo omówiła eksponaty przywiezione z różnych miejsc Martyrologii, zgromadzone w Izbie Pamięci Sanktuarium Golgoty Wschodu. Oprowadzając historyków zachęcała ich do odwiedzania tego miejsca z uczniami.

Ponieważ w podręcznikach szkolnych nie ma miejsca na przedstawienie Martyrologii Polaków na Wschodzie, celem usilnych działań naszego Stowarzyszenia jest przybliżanie tego tematu, wciąż za mało znanego nie tylko wśród młodzieży. Pani Zofia Helwing w niezwykle interesujący sposób wprowadziła obecnych w problematykę Syberii i Zesłańców, którą słuchacze, uczący z szkołach różnych typów, powinni nagłaśniać. Pan Włodzimierz Kowalczyk omówił szczegółowo perypetie związane z utajnianiem i ciągłym niedoszacowaniem liczby ofiar pobytu na „Nieludzkiej Ziemi”.

Przekazał nauczycielom ostatnio ustalone dane szacunkowe, mówiące, że na Syberię w latach 1939-56 wywieziono 1.350.000 Polaków. Pani Grażyna Żak zwróciła się z apelem i prośbą o pomoc w nagłośnieniu niekonwencjonalnej edukacji patriotycznej, prowadzonej w Sanktuarium Golgoty Wschodu. Pomimo pozyskania przez SPZS patronatów i sprzymierzeńców, nie można zdobyć jakichkolwiek funduszy na popularyzację Izby Pamięci Sanktuarium Golgoty Wschodu przy parafii pw. MB Pocieszenia OO. Redemptorystów, która jest przecież ostoją Dziedzictwa Narodowego.

Prezes SPZS rozdała nauczycielom regulamin konkursu na fotoreportaż z lekcji „Żywej Historii”, prowadzonych w Izbie Pamięci. Konkurs został ogłoszony przez SPZS na Stronie Internetowej Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Ponadto wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali „Kartę Pracy Ucznia” poświęconą Golgocie Wschodu, do wykorzystania w pracy nauczycielskiej. Po poczęstunku i rozdaniu materiałów warsztaty były kontynuowane w grupach, zarówno na dziedzińcu Sanktuarium, jak i w Izbie Pamięci.

Liczymy na to, że nauczyciele przyprowadzą swoich uczniów do tego wyjątkowego dla Wrocławia miejsca i skorzystają z naszej pomocy w celu jego popularyzacji.

Zarząd Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.