Zgromadzenie Walne Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru zwołuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 15 lutego o godz. 16:00 w siedzibie Kapituły Pamięci Szkoły Podstawowej nr 61 przy ulicy Skarbowców 8.

Porządek spotkania:
1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
4. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
5. Przedstawienie zamierzeń Stowarzyszenia.
6.Krótkie wystąpienia członków SPZS – realizatorów działań upamiętniających Martyrologię Polaków na Wschodzie.
7. Wolne wnioski.

w imieniu Zarządu
Sekretarz Stowarzyszenia
Elżbieta Motwicka-Wesoły


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.