Uroczystości Dnia Sybiraka.

Tegoroczne uroczyste obchody Dnia Sybiraka zostały zorganizowane w Centrum Historii Zajezdnia przez Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Pamięci Zesłańców Sybiru.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym Wojewoda Dolnośląski p. Paweł Hreniak, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego p. Jerzy Michalak, Dolnośląski Kurator Oświaty p. Roman Kowalczyk Prałat dr Wojciech Tokarz – Kustosz Pomnika Zesłańców Sybiru, Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka, Dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość Marek Mutor, przedstawiciele organizacji kombatanckich, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

W I części zostały wręczone odznaczenia państwowe. Aktu dekoracji Medalem Pro Patria dokonał Wojewoda Dolnośląski p. Paweł Hreniak. Następnie p. Eugeniusz Kuszka wręczył Odznaki Zasłużony dla Związku Sybiraków oraz Honorową Odznaką Sybiraka.

W II części zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”. Wszystkim Laureatom i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy. Jesteśmy dumni, że wśród nagród znalazła się także nagroda rzeczowa ufundowana przez nasze Stowarzyszenie. Obchody Dnia Sybiraka uświetniły występy laureatów Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki Patriotycznej - Heleny Czech z SP 108 we Wrocławiu i Krystiana Gontarza z SP 76 we Wrocławiu, przygotowanych przez p. Leszka Stefanowskiego , oraz laureatki I Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”- Zuzanny Szatkowskiej z SP 71 we Wrocławiu.

Drodzy Uczniowie i Opiekunowie! Serdecznie Wam dziękujemy za skorzystanie z naszego zaproszenia i występy w czasie akademii.


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.