Udział w projekcie „Losy Kresowych Powstańców”

Na zaproszenie Stowarzyszenia Odra –Niemen w dn. 16-22.09.2017 członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w wyjątkowym projekcie „Losy Kresowych Powstańców”, który realizowany był w Sopocie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Uczestnicy tego integracyjnego spotkania wywodzili się ze środowisk: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów na Litwie, Klub Weteranów AK w Wilnie, Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi, Lwowskie Towarzystwo Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Anglii, kombatanci z Polski o kresowych korzeniach ze środowisk AK, NSZ, WIN, 27 Dywizji Wołyńskiej AK, Dzieci Armii Gen. Andersa, w tym Dzieci z Pahiatua z Nowej Zelandii, Sybiracy. Wrocławskich Sybiraków reprezentowała pani Barbara Kraszewska–sekretarz koła Fabryczna.

17 września – w rocznicę agresji ZSRR na Polskę-wzięliśmy udział w przepięknej uroczystości przy pomniku Ofiar Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Kombatanci, pięknie ubrani w mundury, złożyli kwiaty pod pomnikiem, następnie wszyscy udaliśmy się na mszę św. do Bazyliki Mariackiej. Wieczorem zaś wzięliśmy udział w uroczystej Gali Bohaterów w Filharmonii Bałtyckiej.

Wszystkie dni naszego pobytu obfitowały w bardzo wzruszające spotkania z kombatantami, którzy dzielili się swoimi wojennymi i powojennymi losami. Ważne było również spotkanie z uczniami gdańskich szkół. Widać było, jak wielkie emocje towarzyszyły młodym ludziom, słuchającym jakże szanownych gości. Wśród nich była Pani Lidia Lwow-Ebarle ps. „Lala”, Żołnierz AK, koleżanka „Inki” i narzeczona mjra Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Spotkania były wzbogacone prelekcjami, prezentacjami i filmami Wydziału Archiwum IPN . Nie zabrakło także czasu na odpoczynek i spacer po sopockim molo i plaży, tym bardziej że pogoda dopisała.

Przez cały czas trwania projektu członkowie naszego Stowarzyszenia brali w nim czynny udział i nawiązali wiele kontaktów.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Odra-Niemen za umożliwienie nam tak pięknego i wzruszającego spotkania z naszymi bohaterami.


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.