VIII Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek

VIII Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

W dniach 6 – 8 czerwca 2018r. w Łodzi odbył się VIII Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, przebiegający pod hasłem „Drzewa Wspomnień, Drzewa Pamięci”. Organizatorami Zjazdu byli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Miasto Łódź, Związek Sybiraków, Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi. Gospodarzem wydarzenia była Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Julitta Rosa, która powitała uczestników i rozpoczęła konferencję.

Na zaproszenie organizatorów w Zjeździe uczestniczyły – Antonina Kużaj - Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu i Janina Jakubowska – członek Stowarzyszenia.

Wydarzenie rozpoczęła konferencja z udziałem przedstawicieli Wojewody, Prezydenta Łodzi, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związku Sybiraków. Spotkanie uświetnił przepiękny i wzruszający montaż słowno – muzyczny „Okruchy wspomnień” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi.

Pierwszego dnia nastąpiło także rozstrzygniecie konkursu „Czas nie zatrze waszych wspomnień” i złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej losy osób represjonowanych na terenie byłego ZSRR. Również tego dnia złożono kwiaty i zapalono znicze na Symbolicznym Grobie Sybiraków.

„Dawna i współczesna Łódź” – pod taką nazwą przebiegał popołudniowy spacer po mieście, który dostarczył mnóstwa wrażeń i przyjemności.

Drugi dzień rozpoczęły warsztaty, podczas których uczestnicy podzielili się doświadczeniami dotyczącymi wychowania patriotycznego oraz upowszechniania wiedzy o Golgocie Wschodu wśród dzieci i młodzieży. Wypracowano dokumenty i materiały, które zostaną wykorzystane w przyszłych działaniach.

Kolejnym punktem Zjazdu było niezwykle miłe spotkanie w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków. Tutaj uroczyście wkopano „Drzewo Pamięci”, a pod obeliskiem złożono kwiaty. Uczestnicy Zjazdu zapalając znicze oddali cześć Zesłańcom Sybiru. Następnie Organizatorzy zaprosili do zwiedzania Manufaktury i Pałacu Poznańskiego. Zjazd zakończył się w hotelu „Stare Kino” posumowaniem i podjęciem uchwał.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom, szczególnie Pani Julitcie Rosie Dyrektorowi Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi, Nauczycielom i Uczniom za wspaniałą organizację Zjazdu, za gościnność i okazaną sympatię. Liczymy na spotkanie w takim samym gronie we Wrocławiu w kwietniu 2019 r. – w Miesiącu Pamięci o Golgocie Wschodu.


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.