Wilno 2018

W dn. 5-10.07.2018 r. laureaci II Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych” wraz z opiekunami wzięli udział w wyprawie do Wilna i na Wileńszczyznę. Wyjazd był nagrodą ufundowaną przez Stowarzyszenie Odra-Niemen dla 40-osobowej grupy młodzieży ze szkół Dolnego Śląska -laureatów różnych konkursów o tematyce historycznej. Ideą projektu było uczczenie wydarzeń związanych z „74 Rocznicą Operacji Ostra Brama”, poprzez wyprawę śladami polskich miejsc pamięci na Litwie. Były to m.in. polski Memoriał w Ponarach, Kolonii Wileńskiej, cmentarz wojenny na Antokolu w Wilnie, Turgiele, Miedniki, Koniuchy, Republika Pawłowska, Jaszuny (Pałac Balińskich) Butrymańce, Soleczniki, Puszcza Rudnicka i Rudniki Królewskie, Koleśniki, Ejszyszki.

W ramach wyjazdu uczestnicy wzięli udział w uroczystościach rocznicowych na Cmentarzu na Rossie, zwiedzali Wilno pod kątem jego polskich śladów kulturowych, oprowadzani przez p. Rajmunda Klonowskiego-wnuka wileńskiego kombatanta- oraz wzięli udział w atrakcyjnej grze miejskiej, przygotowanej przez młodzież z Wilna.

Wzruszającym przeżyciem były integracyjne spotkania z polską młodzieżą i polskimi weteranami AK z Wilna i rejonu solecznikowskiego, który zamieszkany jest przede wszystkim przez Polaków. W czasie spotkań mogliśmy jeszcze raz usłyszeć wzruszające recytacje w wykonaniu naszych laureatów.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Odra-Niemen za wspaniałą nagrodę!


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.