Wernisaż wystawy pokonkursowej - 2018.11.16

Podsumowanie konkursu „Przez Sybir do Niepodległej” - Wernisaż wystawy pokonkursowej

16.11.2018 r. w Centrum Historii Zajezdnia uroczyście podsumowaliśmy Międzyszkolny konkurs plastyczny na plakat „Przez Sybir do Niepodległej” i otworzyliśmy wystawę pokonkursową. W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu, ich rodziny i nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Zarządu Związku Sybiraków wiceprezes Pan Ryszard Janosz, wiceprezes Roman Janik, wiceprezes Włodzimierz Kowalczyk we wraz z innymi przedstawicielami swego środowiska, Prezes Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Pan Jan Paluchniak, przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pan Jacek Wildbret– Tuszyński, Pani Dorota Rybska-Kozak reprezentująca Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, które wspiera nasze działania, oraz przedstawiciele gościnnej instytucji-Ośrodka Pamięć i Przyszłość.

W atmosferę wydarzenia zgromadzonych wprowadzili uczniowie SP61, przygotowani przez p. Hannę Bąbelewską: Ida Kucharska (śpiew) i Mateusz Soberka (recytacja). Po ich wzruszającym występie mogliśmy poznać laureatów konkursu i wysłuchać recenzji ich prac , odczytanych przez przedstawiciela komisji konkursowej Pana Juliusza Woźnego. Głównym punktem uroczystości programu było wręczenie nagród laureatom konkursu. Podziękowania otrzymali także autorzy wszystkich prac prezentowanych na wystawie oraz ich opiekunowie artystyczni.

W II części był czas na obejrzenie wystawy plakatów, chwilę rozmów i poczęstunek. Na naszych gości czekała niespodzianka- Urodzinowy tort dla Niepodległej.

Serdecznie gratulujemy zdolnej młodzieży, która zechciała w ten sposób upamiętnić losy Zesłańców Sybiru. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy zainteresowali młodzież tematem i przygotowali do konkursu oraz dyrektorom szkół, w których oni pracują.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu, Gminie Wrocław za sfinansowanie projektu, Dyrektorowi Ośrodka Pamięć i Przyszłość Panu Markowi Mutorowi za udostępnienie przestrzeni, ufundowanie dodatkowych nagród dla uczniów i wejściówek na stałą wystawę w Centrum Historii Zajezdnia, dyrektor SP61 Pani Urszuli Opłockiej i wicedyrektor Pani Małgorzacie Worońko za współpracę i bazę logistyczno-zadaniową, Bankowi Spółdzielczemu w Oleśnicy za sprezentowanie gadżetów, Panu Waldemarowi Krasowi z Bistro Zajezdnia za zasponsorowanie serwisu kawowego i poczęstunku oraz Panu Dariuszowi Sokalskiemu z Event Service za dowiezienie tortu i kanapeczek.

więcej zdjęć


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.