IX Zjazd Dyrektorów Szkół i Prezesów Stowarzyszeń noszących imię Zesłańców Sybiru

W dniach 5 – 7 czerwca 2019r. w Grajewie, na Podlasiu, odbył się IX Zjazd Dyrektorów Szkół i Prezesów Stowarzyszeń noszących imię Zesłańców Sybiru. W Zjeździe uczestniczyła Prezes stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu Pani Antonina Kużaj i członek Stowarzyszenia Janina Jakubowska.

Organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie, na czele z jej Dyrektorem Panią Barbarą Ciszewską. Podczas uroczystości otwarcia Zjazdu głos zabrała Pani Dyrektor oraz Burmistrz Miasta Grajewa, Przewodnicząca Rady Miasta, Starosta oraz przedstawiciel . Nie zabrakło też Pani Prezes Związku Sybiraków w Grajewie i przedstawicieli Sybiraków.

Duże wrażenie na zgromadzonych zrobiły występy uczniów Szkoły oraz absolwentów, które przygotowano ciekawie, na wysokim poziomie. Tego dnia goście mieli okazję zwiedzić również Izbę Historyczną, gdzie przygotowano wystawę poświęconą Zesłańcom Sybiru, a także wziąć udział w biesiadzie średniowiecznej, która stanowiła dla uczestników Zjazdu wspaniałą niespodziankę i doskonałą zabawę. Należy tu wyrazić wielki szacunek dla dyrekcji, pracowników, nauczycieli i uczniów – organizatorów i uczestników biesiady.

Nie mogło zabraknąć rozmów i wymiany doświadczeń między uczestnikami Zjazdu, które mają niebagatelne znaczenie dla podejmowanych kolejnych działań w szkołach i Stowarzyszeniach.

Kolejny dzień to wizyta w szkole, złożenie kwiatów przy pomniku Golgota Wschodu oraz odwiedzenie tutejszego cmentarza i złożenie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków. Spotkanie w Szkole stanowiło też okazję do omówienia 9-letniej działalności szkół i Stowarzyszeń.

Tego dnia zwiedziliśmy także Muzeum Mleka, jedyne takie w Europie. Dla osób z dużych miast była to duża atrakcja, bowiem można było spróbować dojenia krowy. W Muzeum odbyły się warsztaty, w czasie których przedstawiono działania społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na rzecz swojego Patrona. Wypracowano materiały, które zostaną wykorzystane w dalszych działaniach.

Po południu organizatorzy Zjazdu zapewnili nam ciekawą historycznie wycieczkę do twierdzy w Osowcu.

Ostatni dzień to podsumowanie Zjazdu i działań podejmowanych na rzecz Zesłańców Sybiru.

Wyrażamy podziękowanie i uznanie dla Pani Barbary Ciszewskiej, Dyrektora Szkoły, Pani Anny Niedźwiedzkiej, Nauczycielki Szkoły oraz pozostałych Nauczycieli, Pracowników, a szczególnie Uczniów, za wspaniałe przygotowanie Zjazdu, za gościnność i okazywaną serdeczność.

więcej zdjęć


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.