8 września 2019 r. Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny i ofiary reżimów totalitarnych

W Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu przy ul. E. Wittiga 10 8 września 2019 odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i jej ofiar, których byliśmy współorganizatorem. O godz.10.30 rozpoczęła się Msza święta w intencji Ojczyzny i ofiar reżimów totalitarnych w ceremoniale wojskowym. Po Apelu Pamięci i składanie wieńców i zniczy przy panteonie Golgoty Wschodu rozpoczęła się druga część uroczystości: międzypokoleniowe spotkanie. Przy wojskowej grochówce i słodkich ciasteczkach, ufundowanych przez nasze Stowarzyszenie i Gminę Wrocław, toczyły się rozmowy młodych z kombatantami, wszyscy chętni mogli też obejrzeć Izbę Pamięci Golgoty Wschodu i zgromadzone tam pamiątki. Serdecznie dziękujemy Dyrektorom, nauczycielom, Pocztom sztandarowym, uczniom ze szkół: SP 36, SP61, SP73, SP91 oraz harcerzom z Hufca Powiatu Trzebnickiego i Hufca Wrocław Wschód za obecność!

więcej zdjęć


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.