mysql_error: No database selected
UPDATE pamiecsybiru_licznik SET ip='34.228.115.216', licz=43527

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru II kadencji

  • Prezes - Antonina Kużaj
  • Wiceprezes - Wiesława Wadowska
  • Sekretarz - Elżbieta Motwicka-Wesoły
  • Skarbnik - Lidia Gustaw

Komisja Rewizyjna SPZS II kadencji

  • Przewodniczący - Juliusz Woźny
  • Członek - Jolanta Sąsiadek
  • Członek - Elżbieta Żołyńska


Zarząd I kadencji SPZS:
Prezes - Grażyna Żak
Wiceprezes - Krzysztof Kołodziejczyk
Sekretarz - Elżbieta Motwicka-Wesoły
Skarbnik - Lidia Gustaw

Komisja Rewizyjna I kadencji SPZS:
Przewodniczący - Marek Moryń
Członek - Krzysztof Kołodziejczyk
Członek - Elżbieta Żołyńska

Statut Stowarzyszenia dostępny jest w formacie PDF tu
STATUT STOWARZYSZENIA PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU.

hor divider