VIII Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

W dniach 6 – 8 czerwca 2018r. w Łodzi odbył się VIII Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, przebiegający pod hasłem „Drzewa Wspomnień, Drzewa Pamięci”. Organizatorami Zjazdu byli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Miasto Łódź, Związek Sybiraków, Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi. Gospodarzem wydarzenia była Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Julitta Rosa, która powitała uczestników i rozpoczęła konferencję.

Na zaproszenie organizatorów w Zjeździe uczestniczyły – Antonina Kużaj - Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu i Janina Jakubowska – członek Stowarzyszenia.

Wydarzenie rozpoczęła konferencja z udziałem przedstawicieli Wojewody, Prezydenta Łodzi, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związku Sybiraków. Spotkanie uświetnił przepiękny i wzruszający montaż słowno – muzyczny „Okruchy wspomnień” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi.

Pierwszego dnia nastąpiło także rozstrzygniecie konkursu „Czas nie zatrze waszych wspomnień” i złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej losy osób represjonowanych na terenie byłego ZSRR. Również tego dnia złożono kwiaty i zapalono znicze na Symbolicznym Grobie Sybiraków.

„Dawna i współczesna Łódź” – pod taką nazwą przebiegał popołudniowy spacer po mieście, który dostarczył mnóstwa wrażeń i przyjemności.

Drugi dzień rozpoczęły warsztaty, podczas których uczestnicy podzielili się doświadczeniami dotyczącymi wychowania patriotycznego oraz upowszechniania wiedzy o Golgocie Wschodu wśród dzieci i młodzieży. Wypracowano dokumenty i materiały, które zostaną wykorzystane w przyszłych działaniach.

Kolejnym punktem Zjazdu było niezwykle miłe spotkanie w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków. Tutaj uroczyście wkopano „Drzewo Pamięci”, a pod obeliskiem złożono kwiaty. Uczestnicy Zjazdu zapalając znicze oddali cześć Zesłańcom Sybiru. Następnie Organizatorzy zaprosili do zwiedzania Manufaktury i Pałacu Poznańskiego. Zjazd zakończył się w hotelu „Stare Kino” posumowaniem i podjęciem uchwał.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom, szczególnie Pani Julitcie Rosie Dyrektorowi Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi, Nauczycielom i Uczniom za wspaniałą organizację Zjazdu, za gościnność i okazaną sympatię. Liczymy na spotkanie w takim samym gronie we Wrocławiu w kwietniu 2019 r. – w Miesiącu Pamięci o Golgocie Wschodu.


2021.01.11 --> bbxcvbx

2019.09.17 --> 16-17 września 2019 Obchody 80.rocznicy ataku ZSRR na Polskę i Dnia Sybiraka

2019.09.08 --> 8 września 2019 r. Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny i ofiary reżimów totalitarnych

2019.09.01 --> 1 września 2019 r. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

2019.07.11 --> 11.07.2019 76. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu

2019.06.16 --> Pożegnanie Proboszcza parafii przy ul. Wittiga

2019.06.07 --> IX Zjazd Dyrektorów Szkół i Prezesów Stowarzyszeń noszących imię Zesłańców Sybiru

2019.04.13 --> Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu

2019.04.05 --> Apel przy Dębie Pamięci Józefa Owsińskiego

2019.02.25 --> III Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.02.01 --> Wystawa pokonkursowa "Przez Sybir do Niepodległej"

2018.11.16 --> Wernisaż wystawy pokonkursowej - 2018.11.16

2018.09.09 --> Msza Święta w intencji Ojczyzny 2018

2018.07.11 --> Wrocławskie obchody 75. rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu.

2018.07.05 --> Wilno 2018

2018.04.16 --> 78. Rocznica mordu policjantów w Twerze

2018.04.13 --> Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

2018.02.10 --> 78. Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji na Sybir.

2018.02.09 --> Gala Laureatów II Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej

2018.01.11 --> II Dolnośląski Konkurs Poezji Sybirackiej pt. „Wiersze ojców naszych".

2017.09.16 --> Udział w projekcie „Losy Kresowych Powstańców”

2017.09.15 --> Uroczystości Dnia Sybiraka.

2017.09.10 --> Msza Święta w intencji Ojczyzny 2017

2017.09.01 --> 78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Żołnierzy Polskich.

2017.07.11 --> 74. rocznica zbrodni wołyńskiej

2017.04.09 --> Obchody 77. rocznicy mordu policjantów w Twerze

2017.02.10 --> 77. rocznica Pierwszej Masowej Zsyłki na Sybir

2017.02.08 --> I Konkurs recytatorski "Wiersze ojców naszych"

2016.09.03 --> Msza Święta w intencji Ojczyzny 2016

2016.02.02 --> Zgromadzenie Walne Stowarzyszenia

2016.01.10 --> Spotkanie opłatkowe 2015

2015.04.17 --> Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

2014.12.18 --> Wspólne kolędowanie ze świadkami historii

2014.09.13 --> Msza święta w intencji Ojczyzny we Wrocławiu

2013.06.06 --> 3. zjazd w Jerzmankach

2012.11.17 --> Spotkanie Stowarzyszeń Pamięci Sybiru

2012.10.03 --> Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i metodyków.