Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

Generał Władysław Anders zmarł na emigracji w Londynie 12 maja 1970 r.

W 50. rocznicę śmierci generała Władysława Andersa o godz. 12.00, wraz z innymi uczestnikami uroczystości, z Panem Wicewojewodą Jarosławem Kresą na czele, uczciliśmy pamięć Generała.

Złożyliśmy kwiaty pod jego tablicą, która znajduje się na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu przy ul. Wittiga.

Obecny na uroczystości Ryszard Janosz -wiceprezes wrocławskiego oddziału Związku Sybiraków - wrócił z Syberii do ojczyzny dzięki Armii Andersa.

„Generał nas uratował przed zagładą. Został naszym wyzwolicielem w czasie, gdy cała propaganda Związku Radzieckie była nastawiona przeciwko Polakom. Codziennie nam mówiono na zesłaniu, że na Syberii po prostu zdechniemy i do Polski nigdy nie wrócimy. Wybijano nam z głowy marzenie o powrocie do ojczyzny. I zjawił się gen. Anders. Ja wiem, że on ma ogromne zasługi przez podpisywanie międzynarodowych umów i poprzez bohaterstwo na wojnie. Ale dla nas, Polaków na zesłaniu kluczowe okazało się to, że wbrew przełożonym do wyprowadzonego wojska dołączył tysiące rodzin, a wśród nich znalazło się kilkanaście tysięcy dzieci. Ja byłem właśnie takim dzieckiem” – opowiadał Ryszard Janosz.


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.02.11 --> Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.