Rocznica Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir

We wtorek 11.02.2020 w Radiu Polskim miała miejsce akademia, w której wzięło udział kilkudziesięciu zesłańców Sybiru, ich rodzin, przedstawicieli władz samorządowych oraz uczniów. Uroczystość w dużym studio Radio Wrocław była okazją do wyróżnienia przedstawicieli środowiska zesłańców, którzy odebrali odznaczenia i medale nadane przez prezydenta RP. Podczas spotkania wspomniano także członków Związku Sybiraków, którzy zmarli w ostatnim czasie. Uroczystość uświetniły recytacje uczniów-laureatów IV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej, organizowanego przez SPZS.

12.02.2020 odbyła się uroczysta msza święta w kościele pw. św. Bonifacego przy pl. Staszica.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Zesłańcom, gdzie o godz. 12.00 odbył się apel pamięci i złożono kwiaty.


2020.06.30 --> Wizyta Irańczyków w Izbie Pamięci

2020.05.12 --> Obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa

2020.02.09 --> Msza św. w intencji Sybiraków i promocja książki „Przez Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”

2020.02.05 --> IV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

2019.11.20 --> Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

2019.11.10 --> "Merito de Wratislawia" dla Wiesławy Wadowskiej - kustosza Golgoty Wschodu.