Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru

we Wrocławiu

ul. Wittiga 10, 51-628 Wrocław, biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl, Konto: 59 1750 0012 0000 0000 3563 8587

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License

Wrocławscy Sybiracy - rola Sybiraków w kształtowaniu życia społecznego w powojennym Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac konkursowych we wrocławskim konkursie popularnonaukowym "Wrocławscy Sybiracy - rola Sybiraków w kształtowaniu życia społecznego w powojennym Wrocławiu" pod patronatem dyrektora Centrum Historii Zajezdnia dra Marka Mutora. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.

Konkurs jest przeznaczony dla wrocławskich studentów: studiujących na wrocławskich uczelniach bądź zamieszkałych we Wrocławiu.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie (do pobrania).

Termin: do 10 czerwca 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) i Oświadczenie (do pobrania).

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie konspektu artykułu popularnonaukowego na temat: Wrocławscy Sybiracy - rola Sybiraków w kształtowaniu życia społecznego w powojennym Wrocławiu.

Powinien on szczegółowo przedstawiać pomysł na zbadanie historii minimum 1-2 Sybiraków wraz z kontekstem historycznym/ społecznym/kulturowym opisywanej rzeczywistości. Podejście badawcze może być szerokie, jednak zawsze powinno mieć uzasadnienie w badanej tematyce.

Nagrodą dla 3 zwycięzców będą negocjacje i możliwość podpisania Umowy autorskiej na stworzenie artykułu (Honorarium: 1200 zł brutto). Celami, które nam przyświecają, niezmiennie są: 1.Badanie, gromadzenie informacji o losie wrocławskich i dolnośląskich Sybiraków w trakcie II wojny światowej i w okresie powojennym. 2. Popularyzacja wiedzy na temat środowiska sybirackiego i jego działalności po II wojnie światowej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 3. Popularyzacja wiedzy na temat wpływu Sybiraków na budowanie społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 4. Archiwizacja oraz gromadzenie wiedzy historycznej na podstawie relacji i dokumentów świadków historii.