Twórczość poetycka zesłańców polskich

Oddany do rąk czytelników "Zbiór wierszy deportowanych na Sybir i do Kazachstanu w 1940 roku" jest wzruszającym dokumentem przeżyć, cierpień i tęsknoty za Ojczyzną zesłańców skazanych na poniewierkę i zatracenie w bezkresnych odludziach za Uralem. Tomik ten zawiera utwory pisane na zesłaniu pod wpływem silnych doznań, nostalgii i goryczy spowodowanej poczuciem krzywdy, bezradności i bezsilności.

syberiada

Są w nim też wiersze tworzone po repatriacji na podstawie wspomnień i przemyśleń w nowej rzeczywistości. Świadczą one o wciąż nie zagojonych ranach po rozstaniach z najbliższymi, z których wielu pozostało na zawsze na nieludzkiej ziemi - oraz po utracie ukochanych stron rodzinnych. Miejscami zsyłki były przeważnie tajgi Sybiru i rozległe stepy Kazachstanu, a zesłańcami rodziny polskich patriotów: oficerów i podoficerów W.P., funkcjonariuszy policji i straży granicznej, urzędników, nauczycieli, lenników, osadników i tych wszystkich, którzy nie godzili się z najazdem sowietów na wschodnie tereny Polski we wrześniu 1939 r.

Przeważnie mężczyzn już na początku okupacji aresztowano lub zagarnięto do obozów jenieckich, a kobiety z dziećmi wywieziono w trzech zaplanowanych terminach: w lutym, w kwietniu i w czerwcu 1940 r. 0 losach tych ludzi, wypędzonych z domów rodzinnych pod osłoną nocy, o ich tragicznej sytuacji na obczyźnie, o nadziejach i zwątpieniach piszą właśnie wrażliwi twórcy poezji - współtowarzysze tułaczej niedoli.

Wszystkie ich utwory - choć zróżnicowane pod względem formy-są godne uwagi i refleksji, gdyż zawierają autentyczną prawdę historyczną i wiernie oddają nastroje ludzi brutalnie pozbawionych domów i podstawowych środków do życia. Ponieważ wiele z tych wierszy posiada duży ładunek emocjonalny i głębię uczuć patriotycznych,zasługują one na upowszechnienie jako przyczynek do naszej literatury narodowej, tak ważnej w wychowaniu młodego pokolenia. Poza tym zbiorek ten uzupełnia tzw. "białe plamy" przez lata ukrywające bolesne wydarzenia naszych dziejów,więc ma niezaprzeczalną wartość poznawczą.

Wiersze z podanymi nazwiskami autorów są uporządkowane w kolejności alfabetycznej nazwisk, a anonimowe - wg kolejności alfabetycznej tytułów.

Helena Rokita Wrocław, 2002 r.

Sybiriada - spis treści.

 A ,  B ,  C ,  F ,  G ,  H ,  I ,  J ,  K ,  L ,  M ,  O ,  P ,  R ,  S ,  T ,  U ,  W ,  Z ,  NN