Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru

we Wrocławiu

ul. Wittiga 10, 51-628 Wrocław, biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl, Konto: 59 1750 0012 0000 0000 3563 8587

ResponsiveVoice Text To SpeechResponsiveVoice used under Non-Commercial License

Pamięci Wiesławy Wadowskiej

img00767.jpg

22 kwietnia 2021 r. zmarła nasza serdeczna koleżanka, wiceprezes naszego Stowarzyszenia, Wiesława Wadowska, zasłużona działaczka na rzecz pamięci o Zesłańcach Sybiru.

Wiesławę pożegnaliśmy 29 kwietnia 2021 roku, na cmentarzu parafialnym św. Rodziny we Wrocławiu. W trakcie uroczystości pogrzebowych została odznaczona pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i za upamiętnianie historii Polski. W liście skierowanym do uczestników uroczystości pogrzebowych Premier Mateusz Morawiecki wspomniał o Jej znaczących zasługach, dbałości o prawdę, a także o tym, jak ważna dla Niej była pamięć o losach Polaków szczególnie tych związanych z zesłaniami na Syberię, zbrodnią katyńską oraz ze środowiskiem kombatanckim okresu II wojny światowej.

Wiesława Wadowska (ur. 1 czerwca 1948) – przez niemal całe życie była związana z Sępolnem. Działaczka NSZZ „Solidarność", od 1989 roku uczestniczyła w pierwszych spotkaniach Klubów Obywatelskich we Wrocławiu. Była jedną z osób, które tworzyły wrocławskie rady osiedli. Aktywnie brała udział w walce Wrocławia z powodzią w 1997 roku.

Przez trzy kadencje Przewodnicząca Rady Osiedla Wielkiej Wyspy, a później Biskupin – Sępolno – Dąbie – Bartoszowice (po reformie rad osiedli na terenie Wielkiej Wyspy działają dwie rady). Pracowała we wspólnej Komisji Samorządowej i Zdrowia Rady Miejskiej.

Założyła i prowadziła Klub Seniora przy parafii N.M.P. Matki Pocieszenia przy ulicy Wittiga.

Od 2005 roku przez 14 lat pełniła funkcję kustosz Izby Pamięci w Sanktuarium Golgoty Wschodu na Dąbiu. Organizatorka cyklicznych uroczystości upamiętniających Sybiraków w rocznicę agresji sowieckiej 17 września 1939 roku i pierwszych zsyłek Polaków z Kresów.

Od 10 lat była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, a od 6 lat pełniła funkcję wiceprezesa. Swoją wiedzę z zaangażowaniem i pasją przekazywała młodym ludziom często odwiedzającym to miejsce przy naszej Parafii. Oprowadzała po Izbie Pamięci dzieci i młodzież szkolną, a zwiedzających było ponad tysiąc rocznie. Za te działania na rzecz edukacji historycznej i upamiętniania losów wrocławskich kombatantów została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem „Pro Patria”.

Przez prawie 30 lat pracy społecznej pomogła setkom mieszkańców Sępolna, czego widomymi do dziś efektami są między innymi: – stała siedziba i archiwum Rady Osiedla,– doposażenie przychodni przy ul. Olszewskiego w sprzęt do fizjoterapii, zakup aparatu do krioterapii, – wydanie przez Radę Osiedla w 2002 roku publikacji „Nasze Osiedle zaraz po wojnie" opowiadającej o dziejach Sępolna, Biskupina, Dąbia i Bartoszowic w latach 1945–1950, stanowiącej jedyne jak dotychczas tak szczegółowe źródło informacji,– poprawa organizacji ruchu na ulicach osiedlowych Sępolna, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kosynierów Gdańskich i Partyzantów,– zainaugurowanie festynów osiedlowych odbywających się do dziś.

W latach 2017–2021 aktywnie współpracowała z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” w pozyskiwaniu nowych zbiorów do Izby Pamięci oraz popularyzacji dziedzictwa Sybiraków i środowiska kombatanckiego. W sierpniu 2020 roku zarejestrowano jej wirtualne oprowadzenie po Izbie Pamięci, które w ramach nauczania zdalnego w trakcie pandemii obejrzało prawie 80 grup szkolnych z ponad 1600 uczniami wrocławskich szkół.

Wiesiu, odpoczywaj w pokoju.